// agenda

  • Konrad Malawski

    Scalding, czyli: WordCount Hadoopem nie musi mieć 70 linii

    Konrad Malawski

    19:00 - 20:00

  • Szczepan Faber

    "Dogfooding" w zespole Gradle

    Szczepan Faber

    20:00 - 21:00

  • Milen Dyankov

    JEE Portal? Is it a framework, a platform or a product?

    Milen Dyankov

    21:00 - 22:00

// agenda drugiego spotkania (08.02.2013)

  • Łukasz Rączka

    Procesy biznesowe w praktyce

    Łukasz Rączka

  • Piotr Wyczesany

    Changing the mindset - bardziej obiektowe spojrzenie na modelowanie dziedziny biznesowej

    Piotr Wyczesany

// agenda pierwszego spotkania (07.12.2012)

  • Radosław Urbaś

    OSGi vs Jigsaw

    Radosław Urbaś

  • Łukasz Picur

    Project Lambda, czyli odmładzanie Javy

    Łukasz Picur

  • Piotr Łaskawiec

    JVM - budowa, możliwości, tuning

    Piotr Łaskawiec