// agenda

 • Konrad Malawski

  Scalding, czyli: WordCount Hadoopem nie musi mieć 70 linii

  Konrad Malawski

  19:00 - 20:00

 • Szczepan Faber

  "Dogfooding" w zespole Gradle

  Szczepan Faber

  20:00 - 21:00

 • Milen Dyankov

  JEE Portal? Is it a framework, a platform or a product?

  Milen Dyankov

  21:00 - 22:00

// agenda drugiego spotkania (08.02.2013)

 • Łukasz Rączka

  Procesy biznesowe w praktyce

  Łukasz Rączka

 • Piotr Wyczesany

  Changing the mindset - bardziej obiektowe spojrzenie na modelowanie dziedziny biznesowej

  Piotr Wyczesany

// agenda pierwszego spotkania (07.12.2012)

 • Radosław Urbaś

  OSGi vs Jigsaw

  Radosław Urbaś

 • Łukasz Picur

  Project Lambda, czyli odmładzanie Javy

  Łukasz Picur

 • Piotr Łaskawiec

  JVM - budowa, możliwości, tuning

  Piotr Łaskawiec